Boeren

Mocht u als boer denken: wat een goed initiatief, daar wil ik wel mijn steentje aan bijdragen, dan horen we dit graag via een contactformulier. De bijdrage kan in allerlei vorm zijn: financieel, als vrijwiliger, door het schenken van nuttige materialen etc. Wij zijn overal dankbaar voor.

Naar boven