Grauwe gans

(anser anser)

Verschil in geslacht: Een mannetjesgans wordt ook wel ganzerik of gent genoemd,een vrouwtje noemt men gans. Qua verenpak is er geen verschil te zien tussen de mannetjes en de vrouwtjes, integenstelling tot de veren bij de eenden. Je kunt echter wel het verschil zien aan de buik van de ganzen, het vrouwtje heeft een hangbuik. Dit is tijdens de broedtijd duidelijke te zien.
Gebruiksdoel:op vele plaatsen wordt er op wilde ganzen gejaagd. Anderen worden in de bio-industrie gehouden en vetgemest voor het verkrijgen van ganzelever. Ook worden ganzen gebruikt om dons van te plukken. Dit kan 2 tot 3 keer per jaar. Ganzen leggen ook 40 tot 60 eieren per jaar, deze kunnen gegeten worden. Vroeger werden de slagpennen gebruikt om mee te schrijven en werden de veren als versiering gebruikt. Ganzen worden ook bebruikt om in gebieden als de Oostvaardersplassen het het overschot aan riet op te eten. Door hun waakse gedrag worden ze soms ook als “waker”aangesteld op bijvoobeeld boerderijen.
Voortplanting: in maart kunnen de eerste eieren al gelegd worden. Het nest ligt vaak beschut onder struiken of een afdak en is niet erg groot. Het is bedekt met dons die het vrouwtje uit haar borst heeft geplukt. Een nest bestaat meestal uit 10 to 30 cremekleurige eieren. Nadat het eerste ei is gelegd begint het vrouwtje te broeden. Afhankelijk van het ganzenras komen de eieren na 28 tot 32 dagen uit. Niet alle eieren komen uit. Beide ouders zorgen voor de jongen. Deze jongen zijn pas vruchtbaar in hun 3e levensjaar.

Weetjes:

  • Ganzen kunnen wel 30 jaar oud worden
  • De lichaamlengte bedraagt 75 to 90cm en het gewicht 3 tot 4 kilo
  • Een koppeltje blijft levenslang bij elkaar
  • De gans is een trekvogel, een deel trekt weg maar een ander deel blijft in Nederlang\d
  • Tijdens een vliegtocht vliegen de ganzen in V-formatie, zo vliegen de achterste ganzen uit de wind en kunnen ze uitrusten
  • Tijdens het vliegen moedigen ze elkaar aan om op snelheid te blijven
  • Volwassen ganzen verliezen hun slagpenne tegelijkertijd, waardoor ze een maand niet kunnen vliegen
  • Ganzen eten 0,5 tot 2,25kg gras op een dag
  • Een jong gans kan na 2 tot 3 maanden al vliegen
Naar boven