Geschiedenis

In 2011 heeft de gemeente Deurne besloten dat de dierenweide naast het Kasteel aan het Haageind niet langer in stand te houden was op de tot dan toe gehanteerde wijze, namelijk met middelen van de gemeente. Dit terwijl het inmiddels al ruim 30 jaar bestaat en een geliefde locatie is voor (groot)ouders met kinderen om lekker in het park te wandelen en naar de dieren te kijken. Toch werd het besluit te genomen om de dierenweide te sluiten. Dit was voor een groep inwoners van Deurne aanleiding om een oriëntatie te starten of het mogelijk was het park toch in stand te houden. Vervolgens is er een plan van aanpak gemaakt dat door de betrokken partijen realistisch werd bevonden. Vervolgens is de exploitatie over gedragen naar een nieuwe stichting.

1 april 2013 heeft de overdracht van de grond nabij het Kasteel in Deurne van de Gemeente plaatsgevonden aan Stichting de Parkboerderij. Werkgroepen waren compleet en er was een schema gemaakt voor de verzorging van het terrein en de dieren. De samenstelling van de diersoorten (kleinvee) is aangepast. Vervolgens is men zelf met schilderwerkzaamheden en reparatiewerk begonnen, waarna het park in 2014 open kon.

Naast het in stand houden van de dierenweide is het idee ontstaan om een grotere meerwaarde voor de burgers van Deurne te creëren. Door middel van informatie en educatie wil men jong en oud meer kennis en inzicht geven over het huidige agrarische bedrijf, over de dieren en waar ons eten vandaan komt. Hier wordt hard aan gewerkt door alle vrijwilligers.

Naar boven